Aan de hand van de lotgevallen van een groep voormalige ‘kameraden’, die nog steeds een hechte vriendschap onderhouden, onderzoekt We Were Communists de erfenis van de burgeroorlog en de na-oorlogse geschiedenis van Libanon. Vier mannen verhalen over het slagveld, hun onvervulde dromen, en hun uiteindelijke ontgoocheling in het licht van de crises die het land nog steeds teisteren. Gedurfd, scherpzinnig en teder, beweegt de film zich door de schimmige en schrikwekkende werkelijkheid van het verbrokkelde na-oorlogse Libanon. Terwijl sektarische leiders hun greep op de politiek blijven versterken, stelt de film serieuze vragen over de toekomst van het land.

Cinéma Arabe

Sphinx Art Productions
Van Hogendorpstraat 199-HS
1051 CA Amsterdam

Telefoon: +31 (0) 20 486 8008
E-mail: info@cinemaarabe.nl